Ejendomsselskabet Ole Bruun

Information til vore lejere

E-mail: Bruun@eob.dk
Tlf.: 4921-9033

Indflytning / fraflytning

INDFLYTNING

Har du sagt ja tak til et af vores lejemål vil vi udarbejde en lejekontrakt til dig som herefter vil blive fremsendt til dig via E-mail, til gennemsyn.

Sammen med lejekontrakten modtager du følgebrev med information om indbetaling af dep. m.m., samt tidspunkt for indflytningsforretning, hvor originalkontrakt underskrives og vi sammen gennemgår lejemålet og udfylder en indflytningsrapport. Du underskriver også ved indflytningsforretningen en fuldmagt så vi kan til- og afmelde dig hos forsyningsselskaberne.

Når du har overtaget lejemålet har du 14 dage til at fremsende en eventuel fejl -og mangelliste. Listen gemmer vi sammen med din lejekontrakt og indflytningsrapport.

Når vi modtager fejl- og mangelliste fra dig vil vi ud fra den og ud fra indflytningsrapporten bestille håndværkere til udbedring af evt. fejl og mangler.

Du overtager lejemålet med nymalet vægge, lofter og træværk samt nylakeret gulve. Det vil sige at hele lejligheden er nymalet ved indflytning. Uanset hvor lang tid du bor i lejligheden så skal lejligheden nymales igen ved fraflytning.
De nævnte arbejder gennemføres efter fraflytningen ved udlejerens foranstaltning, men for lejerens regning.

FRAFLYTNING

Når du ønsker at opsige dit lejemål så skal dette ske skriftligt enten via mail eller fysisk brev der sendes til vores kontor.

Ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet og altid til den 1. hverdag i en måned. Når vi har modtaget din opsigelse vil du pr. mail modtage en bekræftelse på denne, samt en indkaldelse til fraflytningssyn.
Fraflytning skal ske senest 14 dage før opsigelsesdato (frigjort dato), således at vi kan istandsætte lejemålet
Den forudbetalte leje kan bruges når man har opsagt sit lejemål. Det vil sige at man kan vælge at bruge forudbetalt leje til de sidste par måneder man bor i lejemålet. Besked om dette gives til Qvortrup Adm. på tlf. 3535-4300. Har du betalt din husleje via PBS skal du selv sørge for at kontakte din bank og afmelde denne. Aconto varme og vand skal betales.
Istandsættelse udføres således, at det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen. De nævnte arbejder gennemføres efter fraflytningen ved udlejerens foranstaltning, men for lejerens regning.

Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil der gå mellem 6 og 8 uger før du modtager din flytteopgørelse. Afregning af varme kan der gå op til 1 år inden den endelige opgørelse forelægger fra Ista/Brunata da der kun er afregning en gang om året.