Ejendomsselskabet Ole Bruun

Information til vore lejere

E-mail: Bruun@eob.dk
Tlf.: 4921-9033

Renovation

Der må ikke henstilles kasserede effekter, møbler, hvidevarer eller lignende på ejendommens arealer, heller ikke i forbindelse med indflytning eller fraflytning af lejemålet.

Emballage fra elektronik, hvidevarer m.v. skal du selv bortskaffe. Dette må ikke placeres i ejendommens renovationsbeholder, der kun er beregnet til almindeligt husholdningsaffald.

I enkelte ejendomme er der et gårdlaug der har bygget et skur til storskrald. Vær opmærksom på korrekt sortering når/hvis du benytter en sådan ordning.

Husholdningsaffald skal være placeret i affaldsposer, som skal være lukkede.

Aviser, reklamer og flasker og dåser må ikke smides i renovationscontaineren, dette affald skal du ligeledes selv bortskaffe. Der henvises til opstillede papircontainere og flaskecontainere rundt i byen, eller på genbrugspladsen.

​I det omfang der forefindes papircontainer på ejendommen, må denne anvendes til papir og reklamer

I størstedelen af vore ejendomme sorteres også bioaffald.

Bioaffald

 

For yderligere information om renovation klik da her:

Renovation Helsingør Kommue

Renovation Københavns Kommune

Renovation Frederiksberg Kommune